Na základe Vami donesených rozmerov priestoru vyriešime Vašu oddychovú zónu.